PROGRAM PARTNERSKI - ZAPRASZAMY


ODWOŁANIE TERMINU ZGROMADZENIA

Zarząd Motoklubu „UNIA” zawiadamia, iż w związku z zagrożeniem epidemią, odwołuje  Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze pierwotnie planowane w dniu 24.03.2020r. w I i II terminie. Planowane wznowienie Zgromadzenia przewidywane jest na miesiąc maj-czerwiec lub wrzesień-październik b.r..

Z serdecznymi pozdrowieniami

Zarząd Motoklubu UNIA

 

 


 

 KOMUNIKAT

 

Zarząd Motoklubu „UNIA” zawiadamia, że w dniu 24.03.2020r. o godz. 18.00 w pierwszym terminie i o godz. 18.30 w drugim terminie, w siedzibie Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu przy ul. Piątkowskiej 118/39, odbędzie się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze członków naszego Klubu. 

 

Protokół z poprzedniego Zebrania będzie wyłożony do wglądu w siedzibie Lexell Michał Szydłowski, ul.Przylesie 5, 60-185 Skórzewo, od dnia 24.02.2020r., w godzinach 8.00 – 12.00, po uprzedniej awizacji pod nr telefonu 516 178 131.

 

Porządek Zebrania

 

            1. Otwarcie zebrania.

            2. Wybór:

                        a/ przewodniczącego zebrania

                        b/ z-cy przewodniczącego zebrania

                        c/ protokolanta

                        d/ Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej

                        e/ Komisji Wniosków

            3. Zatwierdzenie porządku zebrania.

            4. Zatwierdzenie protokółu z Zebrania Sprawozdawczego z dnia 14.01.2016r.

            5. Sprawozdanie ustępującego Zarządu:

                        a/ sprawozdanie z ogólnej działalności

                        b/ sprawozdanie finansowe

                        c/ sprawozdanie sportowe

            6. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego.

            7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

            8. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami

            8. Zatwierdzenie bilansu i sprawozdań.

9. Udzielnie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

            10. Przedstawienie planów i zamierzeń na rok 2020.

            11. Ustalenie liczby członków Zarządu.

            12. Zgłaszanie kandydatur do:

                        a/ Zarządu

                        b/ Komisji Rewizyjnej

                        c/ Sądu Koleżeńskiego

            13. Dyskusja i zgłaszanie wniosków

            14. Wybory

            15. Głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami

            15. Ogłoszenie wyników wyborów.

            16. Zamknięcie zebrania

                                                                                                             Sekretarz Adam Kaliszan

 

 

 


 

                                         

 

RAJD BIEDRUSKO WARTER RACING 2017 ed.2

 

Motoklub Unia oraz Partner Sportowy WARTER racing

zapraszają na  imprezę sportową typu enduro

RAJD BIEDRUSKO WARTER RACING 2017

 

Dla kogo?

Dla WSZYSTKICH tj.:

Amatorów (chcących się sprawdzić w jeździe terenowej motocyklem)

oraz

Zawodników (posiadających licencję sportową PZM)

 

Wymóg: ukończone 18 lat

Nie wymagamy zaświadczeń lekarskich, egzaminów czy rejestracji komunikacyjnej motocykla

 

Kiedy i gdzie?

08.10.2017 r. Poligon Biedrusko k.Poznania

 

Czas trwania rajdu:

Ok. 4 godzin

 Pętla terenowa ok. 20 km

 

Zgłoszenia:

do dnia 30.09.2017 r. – wpisowe 150 zł 

po dniu 30.09.2017 r. – wpisowe 250 zł

ubezpieczenie - 25,00zł (dla Amatorów nie posiadających własnego)

tytuł przelewu: Nazwisko i imię - wpisowe do zawodów

tytuł przelewu z ubezpieczeniem: Nazwisko i imię - wpisowe do zawodów + dopłata do wpisowego i nr Pesel:

 

Wypełnioną Kartę Zgłoszenia i Oświadczenie ( w przypadku Amatora) oraz potwierdzenie zapłaty należy przesłać na adres: uniamotoklub@gmail.com

 

Kolejność zgłoszeń decyduje o przyznaniu niższego numeru startowego (począwszy od nr 1)

NIE CZEKAJ. ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!

KTO PIERWSZY TEN LEPSZY !!!  

 

Szczegóły w Regulaminie Uzupełniającym oraz Karta Zgłoszenia i Oświadczenie Amatora – do pobrania poniżej:  

REGULAMIN UZUPELNIAJĄCY Rajd Biedrusko WARTER Racing 2017 ed.2.pdf

KARTA ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW 20171008.pdf

OŚWIADCZENIE I DEKLARACJA UDZIAŁU AMATORA Zał.nr1 20171008.pdf

 

Lokalizacja. Dojazd od miejscowości Złotkowo, ulica Złota i Gogulcowa.

 

Koordynaty GPS: 52.515115, 16.863596.

 

 


 

Publikujemy wyniki Rajdu Biedrusko Warter Racing 2017.
Gratulujemy wszystkim, którzy mieli odwagę wziąć w nim udział, a w szczególności tym którzy dali radę cały rajd przejechać.
Zapraszamy na kolejną edycję na jesieni, a osoby zainteresowane do współpracy lub przystąpienia do naszego Klubu. Dane kontaktowe w zakładce kontakt. Pozdrawiamy.

Pilk do pobrania poniżej:

Wyniki Rajd Biedrusko Warter Racing 2017 - 07.05.2017

 

         


                                          

                                         

 

RAJD BIEDRUSKO WARTER RACING 2017

 

Motoklub Unia oraz Partner Sportowy WARTER racing

zapraszają na  imprezę sportową typu enduro

RAJD BIEDRUSKO WARTER RACING 2017

 

Dla kogo?

Dla WSZYSTKICH tj.:

Amatorów (chcących się sprawdzić w jeździe terenowej motocyklem)

oraz

Zawodników (posiadających licencję sportową PZM)

 

Wymóg: ukończone 18 lat

Nie wymagamy zaświadczeń lekarskich, egzaminów czy rejestracji komunikacyjnej motocykla

 

Kiedy i gdzie?

07.05.2017 r. Poligon Biedrusko k.Poznania

 

Czas trwania rajdu:

Ok. 4 godzin

 Pętla terenowa ok. 20 km

 

Zgłoszenia:

do dnia 28.04.2017 r. – wpisowe 150 zł

Wypełnioną Kartę Zgłoszenia i Oświadczenie ( w przypadku Amatora) oraz potwierdzenie zapłaty należy przesłać na adres: uniamotoklub@gmail.com

 

po dniu 28.04.2017 r. – wpisowe 250 zł

(zgłoszenie i opłata wyłącznie w dniu zawodów w Biurze Zawodów)

 

Kolejność zgłoszeń decyduje o przyznaniu niższego numeru startowego (począwszy od nr 1)

NIE CZEKAJ. ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!

KTO PIERWSZY TEN LEPSZY !!!  

 

 

Lokalizacja. Dojazd od miejscowości Złotkowo, ulica Złota i Gogulcowa.

 

Koordynaty GPS: 52.515115, 16.863596.

 


 

UWAGA

 

NOWY Numer konta bankowego:

 

15 1140 2004 0000 3102 7665 8982

 

Uprzejmie informujemy , iż od dnia 01.02.2017 r.  używamy nowy nr rachunku bankowego.

 

 


 KOMUNIKAT

 

Zarząd Motoklubu „UNIA” zawiadamia, że w dniu 14.01.2016r. o godz. 17.30 w pierwszym terminie i o godz. 18.00 w drugim terminie, w siedzibie Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu przy ul. Piątkowskiej 118/39, odbędzie się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze członków naszego Klubu. 

 

Protokół z poprzedniego Zebrania będzie wyłożony do wglądu w siedzibie Klubu przy ul. Grobla 30 (wejście od ul. Garbary 52), od dnia 16.12.2015r., w godzinach 8.00 – 12.00.

 

Porządek Zebrania

 

            1. Otwarcie zebrania.

            2. Wybór:

                        a/ przewodniczącego zebrania

                        b/ z-cy przewodniczącego zebrania

                        c/ protokolanta

                        d/ Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej

                        e/ Komisji Wniosków

            3. Zatwierdzenie porządku zebrania.

            4. Zatwierdzenie protokółu z Zebrania Sprawozdawczego z dnia 10.03.2015r.

            5. Sprawozdanie ustępującego Zarządu:

                        a/ sprawozdanie z ogólnej działalności (w tym z obchodów jubileuszu 100-lecia)

                        b/ sprawozdanie finansowe

                        c/ sprawozdanie sportowe

            6. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego.

            7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

            8. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami

            8. Zatwierdzenie bilansu i sprawozdań.

9. Udzielnie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

            10. Przedstawienie planów i zamierzeń na rok 2016.

            11. Ustalenie liczby członków Zarządu.

            12. Zgłaszanie kandydatur do:

                        a/ Zarządu

                        b/ Komisji Rewizyjnej

                        c/ Sądu Koleżeńskiego

            13. Dyskusja i zgłaszanie wniosków

            14. Wybory

            15. Głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami

            15. Ogłoszenie wyników wyborów.

            16. Zamknięcie zebrania

 


 

W dniu 21 listopada br. Motoklub „UNIA” zorganizował w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania uroczyste obchody jubileuszu 100-lecia swojej działalności. Uroczystość, w której udział wzięło blisko 90 osób, zaszczycili swoją obecnością:

- radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, Przewodniczący Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki Pan Maciej Wituski,

- członek Zarządu Powiatu w Poznaniu Pan Mieczysław Ferenc,

- Dyrektor Wydziału Sportu Urzędu Miasta Poznania Pani dr Ewa Bąk,

- przedstawiciel Zarządu Głównego Polskiego Związku Motorowego i Głównej Komisji Sportu Motocyklowego Pan Marian Zupa,

- Prezes Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu Pan Maciej Jankowski,

- członek Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Związku Motorowego, Prezes Automobilklubu Wielkopolski Pan Robert Werle

- przedstawiciel Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych im. Stefana Batorego w Poznaniu, mjr Jacek Thomas

Obecni byli także przedstawiciele zaprzyjaźnionych klubów motorowych z całej Polski, członkowie Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu oraz byli i obecni członkowie Motoklubu „UNIA” z jego najstarszym przedstawicielem, blisko 90-letnim Kolegą Wacławem Milewskim. Uroczystość prowadził Pan Krzysztof Ratajczak, dziennikarz Radia Merkury, a relację telewizyjną przygotował Pan Zenon Milczewski z poznańskiego Ośrodka Telewizji Polskiej. W części oficjalnej wręczono szereg odznaczeń członkom Motoklubu „UNIA”, a sam klub został odznaczony Odznaką Honorową „Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego”. Przedstawiciele urzędów, instytucji i klubów wręczyli okolicznościowe patery i życzenia. Po części oficjalnej uczestnicy przeszli do Sali Marmurowej, gdzie przy małym poczęstunku rozmawiano o sprawach bieżących i wymieniano się wspomnieniami. Organizatorzy uroczystości – Motoklub „UNIA” -  dziękują Urzędowi Miasta Poznania za pomoc i udostępnienie pięknej, z historyczną przeszłością Sali, w której mogliśmy świętować swój jubileusz.

 


 

 100-lecie Motoklubu "UNIA"

Jak zapewne wszystkim interesującym się sprawami klubowymi wiadomo, w tym roku Motoklub ”UNIA” obchodzi jubileusz 100-lecia swego istnienia i działalności sportowej.  Uroczyste obchody tego zacnego jubileuszu odbędą się w dniu 21 listopada br. w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania. Prosimy osoby którym wysłaliśmy zaproszenia na tą uroczystość o potwierdzenie swojej obecności (na podany w zaproszeniu telefon lub e-mail). Staraliśmy się pamiętać o wszystkich zasłużonych dla klubu osobach, jednak zapewne nie wszyscy chętni znaleźli się na liście zaproszonych, jesteśmy jednakże ograniczeni pojemnością sali udostępnionej nam przez Urząd Miasta Poznania, jak i naszymi skromnymi możliwościami finansowymi.   

Bądźcie z nami przez następne 100 lat !

Poniżej krótka historia 100-letniego już klubu…

Krótka historia ……

Klub Sportowy „UNIA” – bo taką nazwę początkowo posiadaliśmy – został powołany do życia 8 maja 1915 roku przez harcerzy czterech drużyn hufca „Piast”. Stąd też w znaku  „UNII” (logo) czworobok z wpisanym kołem i literą „U” symbolizował zjednoczenie się harcerzy tych czterech drużyn, a „postawiony” na nim cylinder i głowica silnika – sport motorowy. Pierwszym prezesem wybranym na walnym zebraniu wyborczym został Stanisław Nogaj. Klub prowadził jawną działalność sportową i  konspiracyjną w grupach bojowo-niepodległościowych. Był to przecież czas I wojny światowej i rodzących się ruchów wyzwoleńczych na terenie zaboru pruskiego, w których członkowie ówczesnej „UNII” aktywnie uczestniczyli. Działalność sportowa była wtedy w zasadzie tylko przykrywką dla aktywności konspiracyjnej. Pierwszą dyscypliną uprawianą w klubie była piłka nożna. Później doszły boks, szermierka, tenis, lekkoatletyka, pływanie oraz sport motocyklowy, który staje się powoli wiodącą dyscypliną w klubie. Pierwszymi zawodami motocyklowymi była tzw. gymkhana, czyli jazda zręcznościowa motocyklem. W 1925 roku działacze motocyklowi „UNII” zwołują zebranie konstytucyjne Polskiego Związku Motocyklowego, który po połączeniu w 1950 roku z Automobilklubem Polskim dał początek Polskiemu Związkowi Motorowemu. W 1931 roku odbyły się na Woli pierwsze wyścigi motocyklowe na trawie, które od 1932 roku organizowane były jako sławne później wyścigi o „Złoty Kask”. W 1935 roku doszło do zmiany nazwy klubu na Motoklub „UNIA”, używanej do dnia dzisiejszego. Po okresie wojennej zawieruchy, w sierpniu 1945 roku Motoklub „UNIA” wznowił  swoją działalność, z prezesem Adamem Paczkowskim na czele. Reaktywowane na Woli wyścigi o „Złoty Kask” wygrał Jerzy Mieloch, jeden z najlepszych i najbardziej znanych zawodników motocyklowych „UNII”. Drugim sławnym zawodnikiem „UNII” był – zmarły w tym roku - Ryszard Mankiewicz, jedyny polski zawodnik startujący w cyklu Grand Prix wyścigów drogowych. Wielkie sukcesy osiągał startując m.in. na zakupionym przez Poznańską Grę Liczbową „Koziołki” motocyklu MZ 125 cc. W barwach „UNII” startował  również Henryk Synoracki, zdobywając wielokrotnie tytuł Mistrza Polski w wyścigach drogowych w klasie 125 cc, który dziś jest czołowym motorowodniakiem Polski, Europy i świata. Przez wiele lat klub prowadził Ośrodek Szkolenia Kierowców, szkoląc setki adeptów motoryzacji. Jesteśmy trzecim w Polsce – po krakowskim KKCIM „Smok” i Automobilklubie Polskim z Warszawy – klubem motorowym ze stuletnią tradycją. Lata współczesne to dalsza działalność w sporcie motocyklowym. Organizowaliśmy wyścigi motocyklowe na ulicach Poznania  (np. Aleje Reymonta), wokół Cytadeli rozgrywane były zawody o „Złotą Gwiazdę Cytadeli”, a na Torze „Poznań” (gdy Automobilklub Wielkopolski nie miał jeszcze sekcji motocyklowej) wyprowadzaliśmy międzynarodowe wyścigi o „Puchar Pokoju i Przyjaźni Krajów Demokracji Ludowej”. Jako jedni z nielicznych w Polsce organizowaliśmy wyścigi trawiaste na okazjonalnych torach (gdy już definitywnie zabroniono nam „wstępu” na Wolę), jak np. na torze wyścigów konnych w Racocie. Nasi zawodnicy – Jan Kwiatkowski, Marian Sobczak, Czesław Molik, Wiktor Firlik i inni – reprezentowali polską federację startując na międzynarodowych wyścigach trawiastych w Holandii i ówczesnym NRD  (zawody w Teterow). Przez krótki okres klub posiadał własny tor w Antoninku (na zapleczu huty szkła), zabrany później przez miasto pod ogródki działkowe, gdzie organizował zawody motocrossowe. Ostatnie lata to zawody cross country i rajdy enduro, organizowane na poligonie Biedrusko oraz zawody motocrossowe na torach należących do klubów w Nekli i Obornikach. Przeprowadzaliśmy także zawody supermoto na torze kartingowym w Gostyniu, ale protesty okolicznych mieszkańców doprowadziły do zakazu ich organizacji.  Zawodnicy nasi zdobywali także liczne tytuły Mistrzów i V-ce Mistrzów Polski w wyścigach drogowych (Henryk Synoracki, Henryk Wróblewski, Edward Stachowski, Jan Seredyński, Krzysztof Howil), motocrossie (Marcin Rzętkowski), rajdach enduro (Jerzy Mieloch – syn wspomnianego wyżej J. Mielocha, zwycięzcy „Złotych Kasków” na Woli). W chwili obecnej mamy swoich reprezentantów w zawodach supermoto, cross country i motocrossie, startujących w zawodach rangi Mistrzostw Strefy i Pucharu Polski. Rok 100-lecia zamknęliśmy świetnymi wynikami w rozgrywkach Mistrzostw Strefy w cross country, gdzie nasi zawodnicy wywalczyli w klasyfikacji klubowej trzecie miejsce i tytuł II V-ce Mistrza Strefy. W klasyfikacji indywidualnej w klasie Senior 2 całe podium zajęli nasi zawodnicy Łukasz Kubicki, Patryk Stachowiak i Adam Nowak, zdobywając w kolejności tytuły Mistrza, I V-ce Mistrza i II V-ce Mistrza Strefy. Wyjątkowym sukcesem jest tytuł Mistrza Strefy w klasie Senior 1 zdobyty przez Ewę Pikosz, pierwszą kobietę w rozgrywkach cross country z tym tytułem. Akcentem sportowym obchodów jubileuszu 100-lecia były zorganizowane w czerwcu br. na terenie poligonu Biedrusko zawody cross country, jedna z eliminacji do Mistrzostw Polski, Pucharu Polski i Mistrzostw Strefy. W dwudniowych zawodach wzięli udział przedstawiciele klubów z całej Polski, a sklasyfikowanych zostało ponad 160 zawodników. Klub jest cały czas sfederowany w Polskim Związku Motorowym, a nasi członkowie (Ryszard Mankiewicz, Henryk Ruks, Wiktor Firlik, Mieczysław Kałuża) byli lub nadal są aktywnymi członkami w strukturach i władzach Polskiego Związku Motorowego. 


                                  

                                                                   

                                                     Z głębokim żalem zawiadamiamy,

                                                        że w dniu 4 sierpnia 2015 r.
                               zmarł nasz Kolega i Przyjaciel, wieloletni członek Motoklubu UNIA
 
                                                ś. p.  Ryszard Mankiewicz
 
                                   Odszedł od nas Człowiek niezwykle szanowany,
                                    o wielkich zasługach dla sportów motorowych,
                                     wybitny zawodnik wyścigów motocyklowych.
 
                                                Straciliśmy wielkiego przyjaciela,
                                do końca aktywnie wspierającego naszą działalność.
 
                        Rodzinie zmarłego składamy w imieniu całej społeczności klubowej
                                                    głębokie wyrazy współczucia
 
                                                                            Zarząd Motoklubu UNIA
 
                                Uroczystości pogrzebowe odbędą się 7 sierpnia 2015r.
                                na cmentarzu parafialnym przy ul. Nowina w Poznaniu,
                                            - godz. 11.00 - msza św.
                                            - godz. 11.45 - ceremonia pogrzebowa

 

 


 

 Serdecznie zapraszamy zawodników i kibiców na V i VI rundę Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej oraz XI i XII rundę Mistrzostw Polski i Pucharu Polski w cross country, organizowane przez nasz klub w dniach 20 - 21 czerwca 2015 roku na poligonie w Biedrusku - Radojewie. Zapraszamy szczególnie amatorów (zawodników bez licencji), dla których przygotowaliśmy specjalną ofertę (patrz ulotka poniżej). Bliższych informacji można uzyskać pod numerem 501 634 184. Organizowane zawody są jednym z akcentów obchodu 100-lecia Motoklubu "UNIA", który to jubileusz przypada w tym roku. Do zobaczenia na zawodach !

Regulamin Uzupełniający XI/XII Rundy Mistrzostw Polski Biedrusko 2015

Regulamin Uzupełniający V/VI Rundy Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej 2015

Harmonogram zawodów

Informacja dla amatorów


 

Z ogromną satysfakcją informujemy wszystkich, że w bieżącym roku klub nasz obchodzi jubileusz 100-lecia swego istnienia. Na założycielskim zebraniu w dniu 8 maja 1915 roku powołano do życia Klub Sportowy „UNIA”, przemianowany później na Motoklub „UNIA”. Początkowo działalność  prowadzona była w wielu dyscyplinach. Ostatnie dziesięciolecia, po zakończeniu II wojny światowej, to już głównie sport motocyklowy. Z okazji tego jubileuszu planujemy zorganizować w I połowie października uroczyste obchody, na które chcielibyśmy zaprosić naszych członków. Do wielu wysłaliśmy pisma z informacją o uroczystościach. Jednak nie do wszystkich mamy adresy, a niektóre okazują się nieaktualne (wracają pisma z adnotacją „Adresat nieznany”). Dlatego prosimy wszystkich byłych i aktualnych członków „UNII”, którzy nie otrzymali takiego pisma, o wysłanie maila lub listu do klubu, potwierdzającego chęć udziału  w planowanej w październiku uroczystości. Zgłoszenia te są nam potrzebne, aby właściwie zaplanować i zorganizować całą uroczystość. Czekamy na nie do 15 marca br. Nie przyjmujemy zgłoszeń telefonicznych !


 

 

KOMUNIKAT 

 

Zarząd Motoklubu „UNIA” zawiadamia, że w dniu 10.03.2015 r. o godz. 17.30 w pierwszym terminie i o godz. 18.00 w drugim terminie, w siedzibie Klubu w Poznaniu przy ul. Grobla 30, odbędzie się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze członków naszego Klubu, na które Kolegę/Koleżankę serdecznie zapraszamy.

Protokół z poprzedniego Zebrania będzie wyłożony do wglądu w siedzibie Klubu przy ul. Grobla 30 (wejście od ul. Garbary 52), od dnia 23.02.2015 r., w godzinach 8.00 – 11.00.

 

Porządek Zebrania

 

            1. Otwarcie zebrania.

            2. Wybór:

                        a/ przewodniczącego zebrania

                        b/ z-cy przewodniczącego zebrania

                        c/ protokolanta

                        d/ Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej

            3. Zatwierdzenie porządku zebrania.

4. Odczytanie protokółu i wniosków z Zebrania Sprawozdawczego z dnia 04.04.2014r.

            5. Sprawozdanie Zarządu:

                        a/ sprawozdanie z ogólnej działalności

                        b/ sprawozdanie finansowe

                        c/ sprawozdanie sportowe

            6. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego.

            7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

            8. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.

            9. Zatwierdzenie bilansu oraz sprawozdań Zarządu.

            10. Przedstawienie planów i zamierzeń na rok 2015.

            11. Informacja o przygotowaniach obchodów 100-lecia Klubu w bieżącym roku.

            12. Dyskusja.

            13. Zamknięcie zebrania.

 


 

Podsumowanie sezonu 2014

          Rok 2014 za nami i czas na jego podsumowanie. Nie był to udany sezon dla klubu, zarówno pod względem sportowym jak i organizacyjnym. Na początku sezonu, w trakcie treningu, Filip Kamiński złamał nogę, co praktycznie wyłączyło go z rywalizacji sportowej w tym roku. Nasz najlepszy zawodnik z 2013 roku, Michał Czochralski, zawiesił swoje starty. Problemy sprzętowe nie pozwoliły Bartoszowi Fiałkowskiemu na systematyczne starty i rywalizację w Pucharze Polski Supermoto. Organizowane przez nas zawody motocyklowe – mimo dużego wysiłku i nakładu pracy – nie przyniosły spodziewanego rezultatu. Ale po kolei…

W sezonie sportowym 2014 klub nasz zorganizował trzy imprezy, w dyscyplinie cross country i motocrossie. Rozpoczęliśmy od towarzyskich zawodów motocrossowych CASTROL CUP,  przeprowadzonych 17 maja na torze „Magiera” w Opatówku k/Nekli. Niezbyt chyba szczęśliwie wybrany termin (kalendarz motocrossowy jest w sezonie bardzo napięty i trudno znaleźć dogodny termin) skutkował bardzo słabą frekwencją zawodników mimo, że wypłacane były nagrody finansowe i wręczane nagrody rzeczowe, ufundowane przez sponsorów. Jedną z nagród ufundował też – biorący udział w zawodach – nasz czołowy żużlowiec, Tomasz Gollob. Naszą sztandarową imprezą były zawody cross country, zorganizowane w dniach 7/8 czerwca na terenach poligonu Biedrusko. Była to VII i VIII runda Mistrzostw Polski i Pucharu Polski oraz VIII i IX runda Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej. Natomiast w dniu 10 sierpnia, wspólnie z Motoklubem Oborniki, zorganizowaliśmy na torze obornickim VII rundę Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej w motocrossie.

Dyscyplina cross country jest ciągle wiodącą dyscypliną w naszym klubie i zanotowaliśmy w niej także w tym roku spory sukces. Startujący w klasie Masters Pucharu Polski Piotr Kamiński zajął I miejsce i na uroczystej Gali w Warszawie odebrał piękną paterę, za zwycięstwo.

W klasyfikacji klubowej Pucharu Polski zajęliśmy w tym roku XIII miejsce.

Również w Mistrzostwach Strefy Polski Zachodniej nasi zawodnicy zajęli czołowe miejsca. I tak Piotr Kamiński został Mistrzem Strefy w klasie Masters. W klasie Senior 2 bardzo wysokie IV miejsce zajął Patryk Stachowiak. To bardzo duży awans tego zawodnika, który w ub. roku uplasował się w trzeciej dziesiątce. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku powalczy o podium! Odnotować należy również w tej klasie XII miejsce Adam Nowaka, który dopiero pod koniec sezonu włączył się do sportowej rywalizacji.

Mamy też swoich zawodników startujących w klasie C2 supermoto, w ramach rozgrywek Pucharu Polski. Jakub Grygiel zajął XI miejsce, Bartłomiej Cmok XV, a Bartosz Fiałkowski XXI miejsce. W klasyfikacji klubowej Pucharu Polski zajęliśmy VI miejsce.

Dziękujemy tym wszystkim , które wspierali nas w codziennej działalności klubowej. Dziękujemy zawodnikom za włożony wysiłek i reprezentowanie naszych barw. Dziękujemy członkom klubu oraz osobom sympatyzującym z nami za wszelką pomoc przy organizacji zawodów. Liczymy, że spotkamy się wszyscy w roku przyszłym. Jesteśmy otwarci na wszelkie formy sponsoringu i współpracy. O planach i zamierzeniach na sezon 2015 napiszemy w terminie późniejszym.

Zbliżający się 2015 rok będzie dla naszego klubu rokiem szczególnym. Obchodzić bowiem będziemy Jubileusz 100 – lecia naszej działalności. Dołóżmy wszyscy wszelkich starań, aby odpowiednio przygotować się na to święto. Będziemy wdzięczni naszym członkom i sympatykom za pomysły i pomoc w przygotowaniu tego jubileuszu. O planach obchodów 100-lecia poinformujemy na wiosnę przyszłego roku.

Chcielibyśmy złożyć wszystkim naszym członkom i sympatykom życzenia wszelkiej pomyślności w nowym, 2015 roku.

Zarząd Motoklubu „UNIA”

 


Na posiedzeniu w dniu 07 października 2014 roku Zarząd Motoklubu "Unia" - zgodnie z paragrafem 27 Statutu - powołał w skład Zarządu kol. Mariusza Natkańca.
 


Już w najbliższy weekend, tj. 7 i 8 czerwca 2014 r., zapraszamy na VII i VIII Rundę Mistrzostw Polski i Pucharu Polski oraz VIII i IX Rundę Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej w cross country organizowane na terenie poligonu w Biedrusku pod Poznaniem. Poniżej link do regulaminu uzupełniającego zawodów.

Dla kibiców wstęp wolny!

Regulamin Uzupełniający Mistrzostw Polski i Pucharu Polski w Cross Country - Biedrusko 7-8 czerwca 2014 r.

Regulamin Uzupełniający Mistrzost Strefy Polski Zachodniej w Cross Country - Biedrusko 7-8 czerwca 2014 r.

 


 

Mimo bezlitosnej pogody w minioną sobotę 17 maja odbyły się Ogólnopolskie Zawody Motocrossowe CASTROL CUP. Miało to z pewnością wpływ na ilość uczestników biorących udział w tym wydarzeniu. Organizatorem imprezy był Motoklub „UNIA” Poznań, Główny Sponsor Castrol Warszawa oraz dystrybutor WP Sigma Kostrzyn. Patronatem Honorowym Imprezę objął Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak. Gośćmi Honorowymi byli Tomasz Gollob Mistrz Świata w żużlu oraz Krzysztof Jabłoński, zawodnik mistrzowskiej drużyny żużlowej Falubas Zielona Góra, którzy już wielokrotnie zaszczycili nas swoją obecnością  na zawodach w Opatówku. Równo o 12.00 rozpoczął się pierwszy wyścig a wraz z nim ulewny deszcz. Cóź począć! Takie są  uroki imprezy plenerowej. Motocross tym bardziej jest dyscypliną dla zahartowanych i silnych zawodników, których nie wystraszy byle chmurka. Wystartowały klasy MX85 czyli Młodzik, MX2- motocykle o pojemności 250cc, MX1 - pojemność 450cc, MX Open - zawodnicy z licencją A, startujący w Mistrzostwach Polski w tym Łukasz i Jacek Lonka oraz MX Masters - zawodnicy po 40-stce. Tomasz Gollob wystartował w klasie MX2, zajmując 3 pozycję, Łukasz i Jacek Lonka byli najlepsi, każdy w swojej klasie, syn w Open,  ojciec w Masters.  Po godzinie 15.00 odbył się długo zapowiadany Bieg Kibica, w którym główną nagrodą był modny rower. Chętnych było sporo. Na dźwięk  trąbki kibice biegli za qadem po torze na którym normalnie ścigają się zawodnicy. Do pokonania było 7 górek, zatem nie lada wyzwanie. Swoich sił w biegu postanowił spróbować również Mistrz Łukasz Lonka, który jak można się domyślać dzięki dobrej formie – wygrał! Drugi na mecie tym razem kibic nie został z pustymi rękoma, otrzymał atrakcyjną nagrodę pocieszenia od sponsora. Jako ostatni wystartował Bieg Pucharowy CASTROL CUP. Wszyscy zawodnicy z licencją C walczyli o niemałe nagrody pieniężne, które otrzymali zawodnicy do 6 miejsca. Wyścig wygrał Krzysztof Kudłaty z RC Leszno na motocyklu o pojemności 250cc. Dla równowagi dla drugiej klasy o pojemności 450cc dodatkową nagrodę ufundował Tomasz Gollob, otrzymał ją Grzegorz Jankowiak. A więc były 2 nagrody główne aż po 1000zł. Kolejne pozycje zajęli (2)Tomasz Stelmaszyk LSM Bry-Tech Racing, (3)Jakub Nowicki MKS Nekla, (4)Patryk Rybarczyk MKS Nekla, (5)Tomasz Gollob MKS Nekla, (6) Marcin Olejnik z LKS.

 

WYNIKI ZAWODÓW:

MX 85

1.

Jakub Miśkowiak

2.

Hubert Sznyra

3.

Marcin Bandosz

MX 1C

1.

Grzegorz Jankowiak

2.

Jakub Nowicki

3.

Radosław Matuszczak

MX 2C

1.

Krzysztof Kudłaty

2.

Tomasz Stelmaszyk

3.

Tomasz Gollob

MX Masters

1.

Jacek Lonka

2.

Andrzej Szalbierz

3.

Paweł Szygenda

MX Open

1.

Łukasz Lonka

2.

Bartosz Dorosz

3.

Dominik Bolewicz

 


 

Serdecznie zapraszamy zawodników i kibiców na Ogólnopolskie zawody motocrossowe CASTROL CUP, które nasz klub organizuje w sobotę 17 maja br. na torze "MAGIERA" w Opatówki k. Wrześni.

Regulamin i harmonogram zawodów w poniższym linku.

www.pzm.pl/pliki/zo/poznan/2014/regulaminy/motocykle/regulamin_uzupelniajacy_motocross_nekla_17.05.2014.pdf

Zawodnicy otrzymają puchary za trzy pierwsze miejsca w poszczególnych klasach oraz nagrody finansowe w wysokości 350, 200 i 150 zł. Dla klasy MX85 nagrody rzeczowe.

W biegu pucharowym dla zwycięzcy Puchar ufundowany przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz nagrody za sześć pierwszych miejsc w wysokości 1000, 600, 400, 300, 200 i 100 zł.

DLA KIBICÓW WSTĘP WOLNY!

 


 

KOMUNIKAT

 

Zarząd Motoklubu „UNIA” zawiadamia, że w dniu 4.04.2014r. o godz. 17.30 w pierwszym terminie i o godz. 18.00 w drugim terminie, w siedzibie Klubu w Poznaniu przy ul. Grobla 30, odbędzie się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze członków naszego Klubu. 

 

Protokół z poprzedniego Zebrania będzie wyłożony do wglądu w siedzibie Klubu przy ul. Grobla 30 (wejście od ul. Garbary 52), od dnia 17.03.2014r., w godzinach 8.00 – 11.00.

 

 

 

Porządek Zebrania

 

            1. Otwarcie zebrania.

            2. Wybór:

                        a/ przewodniczącego zebrania

                        b/ z-cy przewodniczącego zebrania

                        c/ protokolanta

                        d/ Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej

            3. Zatwierdzenie porządku zebrania.

            4. Odczytanie protokółu z Zebrania Sprawozdawczego z dnia 22.03.2013r.

            5. Sprawozdanie Zarządu:

                        a/ sprawozdanie z ogólnej działalności

                        b/ sprawozdanie finansowe

                        c/ sprawozdanie sportowe

            6. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego.

            7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

            8. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami

            9. Przedstawienie planów i zamierzeń na rok 2014.

            10. Informacja o przygotowaniach obchodów 100-lecia Klubu w 2015 roku.

            11. Dyskusja.

            12. Zamknięcie zebrania.

 

Liczymy na niezawodne przybycie wszystkich członków Klubu!

 


 

Zapraszamy wszystkich zawodników i amatorów do udziału w kolejnej rundzie Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej i Pucharu Morza Bałtyckiego w Cross Country, organizowanych przez nasz klub 14-15 września br. na poligonie Biedrusko.

Szczegóły w Regulaminach Uzupełniających, dostępnych w linkach poniżej.

Regulamin Uzupełniający MSPZ cross country Biedrusko 14-15_09 2013.pdf

Regulamin Uzupełniający PMB CC Biedrusko 14-15_09_2013r.pdf


 Po kilku latach przerwy, wracamy na atrakcyjne tereny poligonu Biedrusko koło Poznania. W najbliższy weekend, 8/9 czerwca 2013r. Motoklub  „UNIA” organizuje tam V/VI rundę Mistrzostw Polski i Pucharu Polski oraz XI/XII rundę Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej w cross country. Zapraszamy wszystkich zawodników licencjonowanych oraz tych, którzy posiadają motocykl  (crossowy lub enduro) lub quada i chcą rozpocząć swoją przygodę ze sportem motocyklowym.


 

Zapraszamy wszystkich chętnych do sprawdzenia swoich umiejętności na trudnych trasach poligonu Biedrusko podczas rozgrywanych na jego terenie, w dniach 8-9 czerwca 2013 roku, V i VI Rundy Mistrzostw Polski i Pucharu Polski oraz XI i XII Rundy Mistrzostw Strefy Polski Zachodnich w Cross Country.

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminami uzupełniającymi zawodów (linki poniżej) oraz do pobrania zgłoszenia do zawodów.

 Regulamin Uzupełniający V i VI runda Mistrzostw Polski i Pucharu Polski w Cross Country, Biedrusko 8-9 Czerwca 2013 r.  

 Regulamin Uzupełniający XI i XII Runda Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej w Cross Country, Biedrusko 8-9 Czerwca 2013 r.

 Druk zgłoszenia do zawodów - Cross Country - 8-9 Czerwca 2013 - Biedrusko

 

Mieczysław Kałuża

 


 

 

Informujemy wszystkich zawodników i sympatyków Supermoto, że I runda Mistrzostw Polski i Pucharu Polski, która miała się odbyć 12 maja br. na torze w Gostyniu, została przeniesiona do Starego Kisielina. Przyczyną zmiany jest brak zgody władz Gostynia na przeprowadzenie zawodów motocyklowych, spowodowany protestami mieszkańców na nadmierny hałas emitowany przez motocykle. Termin zawodów pozostaje bez zmian.

 

 


 

KOMUNIKAT

Zarząd Motoklubu „UNIA” zawiadamia, że w dniu 22.03.2013r. o godz. 17.30 w pierwszym terminie i o godz. 18.00 w drugim terminie, w siedzibie Klubu w Poznaniu przy ul. Grobla 30, odbędzie się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze członków naszego Klubu. 

Protokół z poprzedniego Zebrania będzie wyłożony do wglądu w siedzibie Klubu przy ul. Grobla 30 (wejście od ul. Garbary 52), od dnia 11.03.2013r., w godzinach 8.00 – 11.00.

Porządek Zebrania

         1. Otwarcie zebrania.

            2. Wybór:

                        a/ przewodniczącego zebrania

                        b/ z-cy przewodniczącego zebrania

                        c/ protokolanta

                        d/ Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej

            3. Zatwierdzenie porządku zebrania.

            4. Zatwierdzenie protokółu z Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego z dnia 9.12.2011r.

            5. Sprawozdanie Zarządu:

                        a/ sprawozdanie z ogólnej działalności

                        b/ sprawozdanie finansowe

                        c/ sprawozdanie sportowe

            6. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego.

            7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

            8. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami

            9. Przedstawienie planów i zamierzeń na rok 2013.

            10. Wniosek Zarządu o zmiany statutu.

            11. Informacja o zmianie składu Zarządu

            12. Informacja o planach obchodów 100-lecia Klubu w 2015 roku.

            13. Dyskusja.

            14. Zamknięcie zebrania.

 


 

W dziale Sporty - Aktualności Sportowe zamieszczamy relację z zawodów VI RUNDY MISTRZOSTW STREFY POLSKI ZACHODNIEJ

 

oraz XVII RUNDY PUCHARU POLSKI W CROSS COUNTRY (18.08/19.08.2012 r.)

 

 

 


 

Zapraszamy do zapoznania się z relacją z zawodów VI RUNDY MISTRZOSTW STREFY POLSKI ZACHODNIEJ W MOTOCROSSIE 05.08.2012 r., w zakładce SPORTY - AKTUALNOŚCI SPORTOWE.

 


Michał Szydłowski
aktualizacja 21.07.2012 r.

Szanowni Państwo, zapraszamy do udziału w zawodach rundy CROSS COUNTRY  w POSADOWIE

(uwaga pierwote miejsce rozgrywania tej Rundy zostało zmienione na POSADOWO).

W dniu 18.08.2012 r. odbywać się będą w Posadowie zawody VI Rundy Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej
w Cross Country, a w dniu 19.08.2012  zostaną przeprowadzone zawody XVII Rundy Pucharu Polski w Cross Country, 
organizowane już tradycyjnie przez nasz MOTOKLUB UNIA POZNAŃ.

 Zawodników i Publiczność serdecznie zapraszamy.

Z pozdrowieniami

Michał Szydłowski

Harmonogram zawodów oraz regulamin uzupełniający znajduje się w zakładce - SPORTY - Aktualności sportowe.


(31.05.2012 Michał Szydłowski)

Szanowni Państwo,                                                                                                                     zapraszamy ponownie do udziału w zawodach kolejnej już rundy SUPERMOTO w Gostyniu.

W dniach 9-10.06.2012 r. odbywać się będą w Gostyniu                                                      zawody II rundy Mistrzostw Polski i Pucharu Polski Supermoto, organizowane już tradycyjnie przez nasz MOTOKLUB UNIA POZNAŃ.

 Zawodników i Publiczność serdecznie zapraszamy.

Harmonogram zawodów oraz regulamin uzupełniający znajduje się w zakładce - SPORTY - Aktualności sportowe.


 W zakładce SPORTY - Aktualności sportowe,  prezentujemy relację oraz wyniki zawodów I rundy MP i PP Supermoto Gostyń 20.05.2012 r.

Zapraszamy do zapoznania się z relacją z jakże udanych i ciekawych zawodów.


Uprzejmie informujemy, iż w dniach 19 -20.05.2012 r. odbywać się będą w Gostyniu            zawody I rundy Mistrzostw Polski i Pucharu Polski Supermoto, organizowane przez nasz MOTOKLUB UNIA POZNAŃ.

 

Zawodników i Publiczność serdecznie zapraszamy. 

Harmonogram zawodów znajduje się w zakładce - SPORTY - Aktualności sportowe.


 

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2007 - 2013 Lexell.pl